การป้องกันและแก้ไขการบาดเจ็บของการเล่นกีฬาฟุตบอล

สาเหตุและการป้องกัน กีฬาฟุตบอล นั้นมีการเล่นกันทุกทวีปซึ่งมีการนิยมมากที่สุด ในการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นมีจำนวนของผู้เล่นเป็นจำนวนมากจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีมที่เท่ากันโดยมีผู้เล่นฝ่ายล่ะ 11 คนดังนั้น

จึงเป็นสาเหตุให้มีการกระทบหรือเป็นการเข้าสกัดที่ไม่โดนบอลซึ่งจะทำให้นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเป็นทีมการเล่นที่ดีมีมาตรฐานการเล่นที่มีความใกล้เคียงกันจะมีความที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้จึงมีการเข้าบอลที่มีความหนักจึงทำให้นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
สาเหตุที่ทำให้นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บได้สาเหตุเนื่องมาจากตัวนักกีฬาเอง เช่น

  • การที่นักกีฬาไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วฝืนลงทำการแข่งขันซึ่งจะมีร่างกายที่อ่อนแอ ลักษณะในการเล่นที่ไม่ระมัดระวัง
  • รูปร่างของนักกีฬาที่ไม่มีความเหมาะสมในการเล่นกีฬา ฟุตบอล ขาดความรู้ทางด้านการรับน้ำหนักของตนเองในขณะที่ทำการวิ่งหรือเป็นการกระโดดลอยตัวขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้วตกลงมา
  • ก่อนการแข่งขันหรือก่อนการฝึกซ้อมนั้นไม่มีการอบอุ่นร่างกายเสียก่อนจึงเป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างยังไม่พร้อมต่อการทำงาน
  • ลักษณะในการเลี้ยงบอลไปทางด้านหน้าโดยไม่มีหลักในการทรงตัวและการเลี้ยงบอลจึงทำให้นักกีฬาล้มลงได้ ขาดความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล เช่นการไม่รู้กฎและกติกา การเข้าบอลที่ผิดกติกา
  • ที่สำคัญในการที่ทำให้นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บได้คือการที่นักกีฬาเองนั้นมีความประมาทในการเล่น การที่มีความบ้าบินหรือเป็นการเล่นที่มีความรุนแรง เป็นต้น