การป้องกันและแก้ไขการบาดเจ็บของการเล่นกีฬาฟุตบอล

สาเหตุและการป้องกัน กีฬาฟุตบอล นั้นมีการเล่นกันทุกทวีปซึ่งมีการนิยมมากที่สุด ในการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นมีจำนวนของผู้เล่นเป็นจำนวนมากจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีมที่เท่ากันโดยมีผู้เล่นฝ่ายล่ะ 11 คนดังนั้น